Cechy społeczeństwa tradycyjnego

Społeczeństwo tradycyjne charakterystyczne jest dla czasów przedindustrialnych, a współcześnie występuje rzadko w nieco zmienionych formach wśród rozmaitych plemion i ludów.

Elegancka bielizna kielichowa wykonana z najwyższej jakości materiału i haftowana zabawki hurtownie zabawek dla dzieci

Głównymi cechami organizacyjnymi społeczeństwa tradycyjnego jest niewielka ilość członków, stosunkowo duże odizolowanie jednostek związane ze sporymi odległościami między osadami, które jako wsie stanowiły podstawę organizacyjną życia społecznego i charakteryzowały się wysokim poziomem integralności wewnętrznej.

Do cech osobowościowych członków społeczeństwa tradycyjnego należą niski poziom potrzeby osiągania sukcesu, przekonanie o wyższej sile świata przyrody, fatalistyczna wiara w moc losu oraz silna potrzeba patrzenia w przeszłość i przywiązanie do tradycji.

Główne cechy społeczne i kulturowe to rodowy i hierarchiczny charakter więzi rodzinnych, istotna rola statusu społecznego, konieczność podążania za konwenansem, wiara w przypisaną z góry pozycję człowieka w społeczeństwie oraz wysoki poziom analfabetyzmu związany z brakiem podstawowych działań edukacyjnych.