Charakterystyka społeczeństwa tradycyjnego

Charakterystyczny typ organizacji społecznej sprzed rewolucji przemysłowej nazywamy społeczeństwem tradycyjnym. Jego główną jednostką organizacyjną była wieś o niewielkiej ilości mieszkańców.

Osady zazwyczaj stanowiły odrębne społeczności ze względu na odizolowanie terytorialne, natomiast ich cechą charakterystyczną był wysoki poziom integracji wewnętrznej. Wśród cechy kulturalno-społecznych dominował rodowy i hierarchiczny model rodziny.

Porządek społeczny oparty był na statusie oraz z góry przypisanej pozycji zawodowej. Do cech politycznych natomiast zaliczyć można niski poziom instytucjonalności na rzecz relacji personalnych, bardzo duży wpływ religii na życie codzienne oraz gospodarcze, tradycyjny model władzy oraz tendencje endogamiczne w warstwie elit.

www.jovanka.co.uk Haftowane welony liturgiczne http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Welony-231.html szaty produkcji Haftina Atelier w kaźmierzu przedszkole kaźmierz przedszkolaki z kaźmierza

Z własności ekonomicznych wymienić można duży poziom samowystarczalności, użyteczność prostych i nieawaryjnych technologii, mechaniczny podział obowiązków. Podstawę gospodarki oraz egzystencji mieszkańców stanowiło wtedy rolnictwo o dość niskim wskaźniku produkcji na jednego mieszkańca.