Podział społeczeństwa tradycyjnego

Pierwszym z rodzajów społeczeństw jakie wyróżniamy jest społeczeństwo tradycyjne. Powstało przed erą uprzemysłowienia i składa się ze społeczeństw rolniczych oraz pierwotnych.

Jego cechami charakterystycznymi są niewielka ilość członków zamieszkujących w zdecydowanej większości na wsi, wysoki stopień analfabetyzmu związany z niskim wskaźnikiem skolaryzacji, brak oficjalnych organów kontroli w formie państwowych instytucji oraz oparcie gospodarki na rolnictwie i rzemiośle. Najprostszą z form społeczeństwa tradycyjnego jego społeczeństwo acefaliczne, które tworzy rozproszoną grupę bez ośrodków decyzyjnych i w związku z małą liczebnością charakteryzuje się ścisłym kontaktem jednostki z pozostałymi członkami grupy oraz odrzuca scentralizowanie władzy.

http://alba-plus.com.pl/pl/pro/alby_kaplanskie.html www.wordsinvaders.pl smily play hurtownia zabawek świetne zabawki

Inną formą społeczeństwa tradycyjnego jest społeczeństwo zbieracko-myśliwskie, które dziś występuje jedynie na minimalną skalę w dżungli Ameryki Południowej, w Afryce oraz Nowej Gwinei. Do tradycyjnych organizacji zaliczamy m.

in. także społeczeństwo koczownicze, pierwotne czy rolnicze.