Praca kobiet po 50.

Ostatnie badania pokazały, że pod względem zatrudnienia kobiet po 50.

roku życia Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingach europejskich.

Główną przyczyną takie stanu rzeczy jest oczywiście fakt, że to najczęściej kobiety chwilowo wycofują się z życia zawodowego na rzecz rodziny, a po 50 roku życia dotyczy to przede wszystkim opieki nad chorymi bliskimi, gdyż oferta opieki nad chorymi, dziećmi oraz ludźmi starszymi w naszym kraju wciąż jest nieciekawa.

Do trudnej sytuacji zawodowej kobiet w tej grupie wiekowej przyczyniają się także oczywiście stereotypy myślowe.

Niezależnie od posiadanego wykształcenia czy doświadczenie kobiet po 50 roku życia jest bardzo często pomijana w rekrutacji jako pracownik o niskiej efektywności oraz krótkim stażu przyszłej pracy.

Piękne, przenośne baldachimy do osłony monstrancji podczas procesji eucharystycznej.

Inwestycja w tak niepewnego pracownika przedsiębiorstwom to się po prostu nie opłaca, a żeby mogła zaistnieć sytuacja sprzyjająca musi ona wyniknąć z dobrej woli zarządzającego lub ewentualnych funduszy, które wspierają firmy zatrudniające pracowników z określonych grup wiekowych.