Rodzaje społeczeństw – terminy

Wszyscy żyjemy wśród ludzi, którzy tworzą społeczeństwo. Należymy do sieci wzajemnych powiązań, uwarunkowań jednostkowych i grupowych, a także politycznych.

Społeczeństwo stanowi podstawowe pojęcie z dziedziny socjologii i nie jest definiowane w jeden słuszny sposób. Jego znaczeń mamy bowiem wiele.

Niezbędna szata celebransa - ornat mszalny to symbol ofiary krzyżowej Chrystusa

W rozumieniu tradycyjnym społeczeństwo stanowi zbiorowość ludzi, którzy zamieszkują jedno terytorium, łączy ich dana kultura i tożsamość, a wszystkie jednostki silnie łączy sieć wzajemnych stosunków. Dodatkowo ludzie stanowią część instytucji i innych form organizacji danego kontynentu, państwa, plemienia, regionu czy narodu.

Typów społeczeństw jest jednak bardzo dużo i odnoszą się one do różnych dziedzin życia. Najbardziej ogólnymi są społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe oraz poprzemysłowe.

W okresie powstawania tych trzech głównych typów oraz w ich obrębie wyróżniamy takie terminy jak: społeczeństwo masowe, wielokulturowe, cywilne, demokratyczne, komunistyczne, miejskie czy wiejskie. Nazw jest jeszcze wiele, ale jak widać społeczności kształtują się w zależności od okoliczności politycznych, kulturowych czy terytorialnych.