Społeczeństwo informacyjne

Terminem społeczeństwo informacyjne określa się jedną z podform społecznych w ramach społeczeństwa postindustrialnego. Jego główną cechą jest to, że towarem staje się tu informacja odbierana jako dobro niematerialne, lecz traktowane na równi lub jako bardziej wartościowe od dóbr rzeczowych. W kulturze informacyjnej kładzie się nacisk na tzw. 3P, czyli przesyłanie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji.

Członkowie społeczeństwa informatycznego przygotowują się i w dorosłym wieku potrafią korzystać z systemów informatycznych, komputerów oraz procesów przesyłających i przetwarzających dane. Społeczeństwo informatyczne znalazło sposób na dochodowe spożytkowanie postępów technologicznych związanych z przetwarzaniem informacji i zdalnym komunikowaniem się. Informacja odnalazła wyjątkowe szerokie zastosowanie w życiu codziennym zarówno społecznym, jak i politycznym czy gospodarczym. Społeczeństwo informacyjne stara się rozwijać technologie informacyjne i posiada wolny dostęp do danych, dzięki przetwarzaniu których odnajduje sposób na zarobek.