Społeczeństwo versus Państwo

Według ogólnie przyjętej definicji termin społeczeństwo obywatelskie to takie, w życiu którego rolę i ingerencję państwa, czyli władzy polityczno-instytucjonalnej w życie jednostek ogranicza się do koniecznego minimum.

Ten typ ukształtowania społecznego dąży do samoorganizacji, samostanowienia i z własnej inicjatywy podejmuje wszelkie działania gospodarcze, kulturowe czy społeczne.

Rozumując w ten sposób, rzeczywistość podzielić można na państwo cywilne, czyli obywateli oraz państwo polityczne, czyli struktury oficjalnej władzy państwowej.

Ten rodzaj organizacji państwowej stanowi często podstawę działań wszelkich ruchów liberalnych, socjalistycznych i socjaldemokratycznych.

Ich przedstawiciele uważają, że społeczeństwo powinno być niezależne od politycznej organizacji i oparte na działaniu obywatelskich organizacji o rozmaitej specyfice.

Głównym dowodzącym takiej organizacji ma być samorząd, a obywatele dążyć mają w ten sposób do zaspokojenia nie tylko potrzeb indywidualnych, ale i grupowych.

Dodać należy, że obie sfery przenikają się tu wzajemnie i właściwie nie istnieją oddzielnie.