Kategoria: Społeczeństwo

Żydzi w Polsce

Niestety, czasami słyszy się w naszym kraju różnego rodzaju antysemickie hasła. Oczywiście, nie można powiedzieć, że jest to powszechne zjawisko, jednak niewątpliwie jest ono czasami

Posted on:

Społeczeństwo otwarte

Trzy główne typy społeczeństw, które dziś wymienia socjologia to społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe oraz poprzemysłowe. Podział ten powstał na podstawie przedziałów czasowych oraz w oparciu o zmiany na

Posted on: