Zapomniane mniejszości

Na przestrzeni wieków ziemie polskie zamieszkiwało wiele różnych nacji. Obecnie nasz kraj ma jeden z najmniejszych odsetków mniejszości narodowościowych i etnicznych w całej Europie. Nie powinniśmy jednak zapominać o historii tych grup, które mieszkały tutaj przed wiekami czy też dekadami, ponieważ ich kultura miała również wpływ na kształt naszej obecnej kultury. O niektórych mniejszościach mówi się dość często w mediach, a ich historia jest bardzo dobrze udokumentowana. Najlepszym przykładem jest tutaj mniejszość żydowska.

Piękne, przenośne baldachimy do osłony monstrancji podczas procesji eucharystycznej. alba-plus.com.pl

O innych wspomina się zdecydowanie rzadziej. Chodzi tutaj na przykład o Bojków, Łemków czy też Mazurów. Wynika to zapewne z faktu, że te grupy nigdy nie były jakoś bardzo liczebne i nie odgrywały zbyt dużej roli w społeczeństwie. Chociaż nadal żyją w Polsce osoby identyfikujące się z tymi mniejszościami, to jednak jest ich bardzo mało i najczęściej rozsiane są po całym kraju. Dla wspomnianych trzech mniejszości tragiczne były nie tyle lata II wojny światowej, co okres bezpośrednio po niej.