Żydzi w Polsce

Niestety, czasami słyszy się w naszym kraju różnego rodzaju antysemickie hasła.

Oczywiście, nie można powiedzieć, że jest to powszechne zjawisko, jednak niewątpliwie jest ono czasami zauważalne.

Osoby, które głoszą takie poglądy są dość komiczne, bo przecież w naszym kraju mniejszość żydowska jest ledwo zauważalna.

www.language-consulting.pl

Faktycznie jeszcze sto lat temu na ziemiach polskich mieszkała potężna mniejszość żydowska.

W niektórych regionach, na przykład w dawnej Galicji, były miejscowości, w których np.

30% (czasami też więcej) mieszkańców stanowili Żydzi.

Wiele zmieniła w tej kwestii II wojna światowa, podczas której dokonano ogromnej zbrodni na tym narodzie, mordując i wywożąc znaczną jego część.

Kolejnym istotnym momentem dla „polskich Żydów” był rok 1968, kiedy to rząd PRL praktycznie wygnał z kraju (głównie do Izraela) znaczną liczbę przedstawicieli omawianej nacji.

Obecnie w Polsce osób pochodzenia żydowskiego jest bardzo mało, a ci, którzy utożsamiają się z kulturą żydowską i wyznają judaizm stanowią zaledwie ułamek społeczeństwa.