Cechy społeczeństwa nowoczesnego

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Mianem społeczeństwa nowoczesnego określa się formę życia społeczno-gospodarczego powstałą po ukształtowaniu się społeczeństw tradycyjnych oraz przed powstaniem porządku ponowoczesnego. Zamiennie stosowanym terminem może być społeczeństwo przemysłowe.

Podkreśla się w nim przede wszystkim różnice, jakie społeczeństwo nowoczesne wypracowało w stosunku do tradycyjnego. Do podstawowych jego cech należy duża ilość członków zamieszkałych w miastach, jako podstawowych jednostkach organizacji życia.

psycholog dziecięcy zielona góra Oprawiamy obrazy w Warszawie.

Miasto staje się centrum gospodarczym, kulturowym oraz obyczajowym całego społeczeństwa, może mieć mocno zróżnicowany charakter, ale pozostaje otwarte na inne wspólnoty. Nowoczesna osobowość charakteryzuje się wyższym niż kiedyś poziomem zrozumienia i współczucia dla jednostki, przekonaniem o wyższości człowieka nad naturą oraz odrzuceniem wiary w przeznaczenie czy fatalizm.

Społeczeństwo nowoczesne patrzy w przyszłość, ma coraz mniejszy związek z tradycją oraz stara się być liberalne i/lub demokratycznie podejmować decyzje.