Historia ubezpieczeń

Autor:
Kategoria: Ubezpieczenia

Jak zaczęła się moda na ubezpieczenia? Kiedy je wymyślono? Funkcjonujące dzisiaj firmy ubezpieczeniowe mają swoje korzenie w starożytnym świecie, którym rządził Hammurabi. Ponieważ to za jego władzy ludzie zajmujący się handlem i prowadzący wspólnie karawany zaczęli się ubezpieczać. Ich formą zabezpieczenia przy stracie majątku lub życia były zwierzęta juczne.

Perypetie ubezpieczenia na terenie Polski

Okazuje się, że w naszym kraju pojęcie ubezpieczenia zaczęło funkcjonować już w XVI wieku. To wtedy tworzono specjalne porządki ogniowe. Były to zgromadzenia ludzi w poszczególnych miastach, jakie miały wzajemnie nieść dla siebie pomoc w przypadku katastrofy.

Przekształciły się w XVII wieku w kasy ogniowe. Pobierano od ich członków opłatę składkową. Stanowiły one pierwotne towarzystwa ubezpieczeniowe, jakie znamy z dzisiejszej rzeczywistości.

Ciekawe jest to, że dzięki zaborom wykształciły się pierwsze instytucje ubezpieczeniowe. Głównie powstawały na terenie zaboru Pruskiego. Dlatego to w Wielkim Księstwie Poznańskim stworzono podwaliny do utworzenia obecnych organizacji ubezpieczeniowych.

Król Fryderyk Wilhelm II pomógł im rozwinąć skrzydła wydając swoje zarządzenia w postaci dekretów, które nakazywały tworzenie poddanym mu ludziom między innymi Towarzystw Ogniowych dla Wiejskich Prowincji Prus Południowych, na początku XIX wieku. Prawdopodobnie gdyby Polska nie znalazła się pod wpływem władzy Prus, znaczne później dotarłaby do naszych przodków praktyka ubezpieczania się. Należy zaznaczyć, że nie tak dawno Polacy obchodzili 200 lat od kiedy praktykuje się u nas działalność ubezpieczeniową.

holo.pl Biuro rachunkowe z Torunia Numeratis to członek grupy Ergis spółka córka

To bardzo długi okres czasu, w którym dbano o dopracowywanie najmniejszych szczegółów funkcjonujących instytucji i organizacji trudniących się różnego typu ubezpieczeniami.