Seniorzy – ich problemy w sferze publicznej

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Bardzo dużą grupę naszego społeczeństwa stanowią obecnie osoby starsze. Część z nich jest jeszcze aktywna zawodowo, więc nie doświadczają tak dotkliwie zjawiska dyskryminacji jak ci, którzy już nie pracują.

Pozytywnie mówi o nich najczęściej środowisko rodzinne, natomiast przedstawiciele młodzieży nie okazują szacunku, mówią źle. Lekceważący stosunek wobec seniorów nadal spotykany jest w urzędach, gdzie są traktowani jak zło konieczne, osoby zabierające cenny czas urzędnika, nic nie rozumiejące, dla których ten ważny urzędnik nie ma cierpliwości.

Nasza codzienność na ulicy, w sklepach czy środkach komunikacji miejskiej jest doskonałym probierzem zachowań wobec starszych ludzi. Nieczęsto spotyka się pozytywne zachowania, jeżeli tak, to budzą wręcz miłe zaskoczenie i wzruszenie u potrzebujących pomocy.

Powszechnym niestety staje się obojętność, lekceważenie, obraźliwe wyzwiska, czasami nawet przemoc fizyczna. Na taki stosunek wobec seniorów duży wpływ mają ogólnodostępne media, które niestety pokazują niekorzystny wizerunek osób starszych.