Społeczeństwo kapitalistyczne

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Termin społeczeństwo kapitalistyczne stanowi podgrupę społeczeństwa przemysłowego, które pojawiło się jako nowoczesna odpowiedź na społeczeństwo tradycyjne.

Rozwój kapitalizmu nabrał tempa wraz z rewolucją przemysłową, gdy rozpoczęto wykorzystywać osiągnięcia nauki w przemyśle.

Siła napędzającą społeczeństwo kapitalistyczne do działania jest produkcja przeznaczona na sprzedaż i mająca gwarantować zysk.

Nastąpił wyraźny postęp gospodarczy mający swoje odzwierciedlenie w rozwoju sfery publicznej.

Zniesiono poddaństwo i klasy stanowe, wprowadzono demokratyzację rządu oraz obdarowano jednostkę wolnością osobistą.

Członkowie społeczeństwa kapitalistycznego stali się także jednymi z pierwszym masowych uczestników zjawiska konsumpcji.

Za materialną poprawą życia poszło poprawienie się poziomu zdrowia, zwiększenie długości życia człowieka oraz spadek umieralności dzieci.

Rozpoczęły się silne ruchy migracyjne z wsi do miast, co stanowiło w pewnym sensie miarę rozwoju.

Producent szat liturgicznych Haftina Atelier zaprasza do sklepu ornaty.pl

W skutek tych wszystkich procesów nastąpiły przekształcenie struktur społecznych i powstanie nowych zupełnie podziałów hierarchicznych.