Społeczeństwo obywatelskie

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Jednym z najlepiej znanych terminów związanych z typologią społeczną jest społeczeństwo obywatelskie. Z nim mamy styczność na co dzień. Do niego należy każdy i to o nie dbamy forsując swoje przekonania podczas debat publicznych. Społeczeństwo obywatelskie musi posiadać zdolność samoorganizacji oraz odznaczać się aktywnością oraz umiejętnością samoorganizacji swoich działań.

Określa swoje cele nie czekając na impuls od strony rządu, ponieważ może działać bez oficjalnego związku z instytucjami państwowymi. Społeczeństwo obywatelskie nie musi mieć pozwolenia na działalność ze strony władzy państwowej, ale nie musi też występować naprzeciw władzy. Główną cechą charakterystyczną tego rodzaju społeczeństwa ma być świadomość jego członków w zakresie potrzeb, jakie ma dana wspólnota i dążenie do ich zaspokojenia. Ważnymi elementami są tu także zainteresowanie bieżącymi sprawami poszczególnych grup społecznych oraz odpowiedzialność za wspólne dobro.

http://kulczykinvestments.com/page/21 Niezbędne podczas Mszy Świętej komplety kielichowe potrzebne przy misterium Ciała i Krwi Pańskiej psycholog zielona góra

Społeczeństwo obywatelskie powinni tworzyć prawi mieszkańcy kraju, którzy będą się starać dojść do porozumienia i zmienić rzeczywistość danej społeczności na lepszą.