Społeczeństwo otwarte

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Trzy główne typy społeczeństw, które dziś wymienia socjologia to społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe oraz poprzemysłowe. Podział ten powstał na podstawie przedziałów czasowych oraz w oparciu o zmiany na ogromną skalę jakie dokonywały się w obrębie społeczeństw na całym świecie. W ramach tych ogólnych pojęć wyróżniamy jednak cały szereg definicji dużo bardziej szczegółowych.

Należy do nich np. społeczeństwo otwarte. Pojęcie społeczeństwa otwartego wprowadzone zostało przez Henri’ego Bergsona.

Projekt Sukces fouette.pl Wysokiej jakości stuły haftowane symbolami eucharystycznymi

Filozof francuskiego pochodzenia uważał, że w ramach tak zorganizowanego społeczeństwa polityka rządu podlega w dużej mierze opinii publicznej i ocenie oraz pod ich wpływem przyjmuje inne kształty. Podstawowymi wartościami społeczeństwa otwartego mają być prawa jednostki, wolność ugrupowań i stowarzyszeń, natomiast sprawy dotyczące grup i wspólnot mają być jawne, a wiedza o nich łatwo i ogólnodostępna. Jedną z głównych cech takiego społeczeństwa ma być jego ruchliwość, czyli swobodne przemieszczanie się jednostek z jednej warstwy społecznej do innej w ramach awansu zarówno zawodowego, jak i społecznego.

Ruchy takie nie powinny być niczym skrępowane, a raczej ogólnie akceptowane i oczekiwa.