Społeczeństwo tradycyjne – opis

Autor:
Kategoria: Społeczeństwo

Współczesne nam rodzaje społeczeństwo zwykło się określać jako przemysłowe lub poprzemysłowe.

Sklep marki Haftina Atelier https://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową

O organizacji społecznej występującej przed nimi mówimy społeczeństwo tradycyjne.

Jego najważniejszą i zdecydowanie najczęściej spotykaną jednostką organizacyjną była wieś lub osada.

Składały się one ze stosunkowo małej liczby mieszkańców, stanowiły odrębny twór i były dość odizolowane od innych tego typu wspólnot ze względu na sporą odległość między sobą.

Ich cechą charakterystyczną była też silna integracja wewnętrzna oraz przywiązanie do przeszłości i tradycji.

Model rodziny w społeczeństwie tradycyjnym był zdecydowanie najczęściej hierarchiczny, a układ życia społecznego wiązał się ściśle z rodowością.

Pozycja zawodowa była z góry przypisana do człowieka ze względu na jego pochodzenie, a pozycja we wspólnocie wynikała ze statusu społecznego.

Jeśli chodzi o politykę to w społeczeństwie tradycyjnym rzadko spotykano się z pojęciem instytucja, gdyż prawo oraz gospodarka opierały się głównie na relacjach personalnych.

Zarówno na życie codzienne, jak i życie gospodarcze duży wpływ miała religia oraz tradycja.