Kategoria: Społeczeństwo

Społeczeństwo kapitalistyczne
Autor: Oliwia

Termin społeczeństwo kapitalistyczne stanowi podgrupę społeczeństwa przemysłowego, które pojawiło się jako nowoczesna odpowiedź na społeczeństwo tradycyjne. Rozwój kapitalizmu nabrał tempa wraz

Czytaj więcej
Społeczeństwo informacyjne
Autor: Oliwia

Terminem społeczeństwo informacyjne określa się jedną z podform społecznych w ramach społeczeństwa postindustrialnego. Jego główną cechą jest to, że towarem staje się tu informacja odbierana

Czytaj więcej
Cechy społeczeństwa nowoczesnego
Autor: Oliwia

Mianem społeczeństwa nowoczesnego określa się formę życia społeczno-gospodarczego powstałą po ukształtowaniu się społeczeństw tradycyjnych oraz przed powstaniem porządku ponowoczesnego.

Czytaj więcej
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce
Autor: Oliwia

Społeczeństwo obywatelskie oznacza formację, która posiada zdolność do samoorganizowania się oraz aktywnego udziału w kształtowaniu swoich warunków życia. Jest niezależne od rządu i często

Czytaj więcej
Społeczeństwo rolnicze
Autor: Oliwia

Społeczeństwo rolnicze stanowi jeden z typów społeczeństwa tradycyjnego, czyli istniejącego przed społeczeństwem przemysłowym. Rolnicza organizacja powstała w skutek „rewolucji rolniczej”, która miała miejsce

Czytaj więcej
Społeczeństwo tradycyjne – opis
Autor: Oliwia

Współczesne nam rodzaje społeczeństwo zwykło się określać jako przemysłowe lub poprzemysłowe. O organizacji społecznej występującej przed nimi mówimy społeczeństwo tradycyjne. Jego najważniejszą

Czytaj więcej