TAURON Wydobycie

Autor:
Kategoria: Przemysł

Jednym z największych przedsiębiorstw działających w Polsce jest grupa Tauron, która zatrudnia ponad około 26 tysięcy pracowników i prowadzi działalność związaną z wydobywaniem węgla, jego dystrybucją oraz sprzedażą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzi spółka TAURON Wydobycie, która działa w branży przemysłu wydobywczego. TAURON Wydobycie został utworzony z Południowego Koncernu Węglowego i prowadzi działalność od lipca 2005 roku. Dysponuje dwiema kopalniami: ZG Sobieski w Jaworznie oraz ZG Janina w Libiążu, które znajdują się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

skup złomu Świętochłowice http://www.wostal.biz/skup-zlomu-swietochlowice.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu W naszej ofercie znajdziesz chorągwie kościelne ręcznie zdobione

Trzeba również nadmienić, że w październiku tego roku została podpisana przedwstępna umowa dotycząca zakupienia Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”. Kopalnie są nieustannie modernizowane, w celu poprawienia warunków pracy i bezpieczeństwa górników. TAURON wydobycie stwarza miejsca pracy dla ponad 5 tysięcy pracowników. Ponadto dzięki temu wydłuża się żywotność kopalni i możliwość eksploatacji węgla kamiennego na tym obszarze.