Turystyka kwalifikowana – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Autor:
Kategoria: Turystyka

Niektóre pojęcia mają to do siebie, że nie są jednoznaczne i w gruncie rzeczy mogą być odnoszone do różnych obszarów. Świetnym tego przykładem jest chociażby sfera turystyki, gdzie pewne definicje nakładają się na siebie, a terminologia nie jest do końca spójna. Jeśli przykładowo chcielibyśmy określić, co to jest turystyka kwalifikowana, to w praktyce kwestie te są odnoszone do różnych obszarów. Z jednej strony możemy bowiem powiedzieć, że turystą kwalifikowanym jest osoba spełniająca pewne kryteria odnośnie wiedzy, intensywności aktywności turystycznej, umiejętności posługiwania się pewnymi narzędziami – to akurat jest typowo polska definicja. Wynika ona przede wszystkim z bogatej działalności PTTK, z którym termin ów jest najczęściej u nas wiązany.

Co ciekawe, takie definiowanie jest aktualne również dziś, co znajduje swoje odbicie w opisach zawartych chociażby w Encyklopedii Zarządzania. Na świecie, ale poniekąd również w Polsce, zagadnienie te bywa jednak inaczej opisywane.

Kto może być kierownikiem wycieczki szkolnej i co o tym decyduje?

Temat turystyki kwalifikowanej w ujęciu nowoczesnym oznacza przede wszystkim specjalistów, którzy posiadają kompetencje i uprawnienia fachowego do tego, by organizować ruch turystyczny w sposób profesjonalny. Doskonały przykład stanowią przewodnicy turystyczni, którzy przez bardzo długi czas mogli legalnie świadczyć usługi jedynie posiadając specjalną licencję. Jakiś czas temu dostęp do tej profesji został jednak znacząco zliberalizowany w ramach tak zwanej deregulacji, co zresztą spotkało się z negatywnymi reakcjami części branży.

Dziś odpowiedź na pytanie, kto może być kierownikiem wycieczki nie jest już tak oczywiste. W praktyce coraz powszechniej zajmują się tym osoby bez formalnie potwierdzonych kwalifikacji i bynajmniej nie musi się z tym wiązać jakikolwiek problem. Kluczowe znaczenie ma działanie w zgodzie z przepisami i skuteczność. Na gruncie realiów szkolnych nad właściwym przygotowaniem wycieczek czuwa zwykle wyznaczony do tego przez dyrekcję placówki pedagog.

Czy kierownik wycieczki musi mieć ukończony kurs?

Jak już wspomniano powyżej, rozwiązania deregulacyjne zmieniły dość mocno sytuację, jeśli mowa o branży turystycznej i konkretnych funkcjach, jakie są w jej ramach pełnione.

Tyczy się to również kierowników wycieczek, którzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie muszą mieć za sobą zaliczonego stosownego do tej tematyki kursu. Niegdyś było to normą. To spore ułatwienie szczególnie z punktu widzenia wyjazdów organizowanych w ramach oświaty. Kiedyś, przynajmniej w teorii, na czele wycieczki musiał stać nauczyciel z odpowiednimi uprawnieniami. Obecnie jest inaczej, co ma niewątpliwe zalety i raczej żaden z uczestników szkolnych wyjazdów nic na tym nie straci.

Organizowanie wszelkiego rodzaju dłuższych, jak też krótszych wypadów w teren jest teraz łatwiejsze, co dla wszystkich szkół stanowi dobrą wiadomość.

Jak zostać kierownikiem wycieczek i na tym zarabiać?

Branża turystyczna znalazła się w pewnym sensie na rozdrożu w związku z obiektywnymi czynnikami, na które żaden z jej pracowników nie miał i nie ma wpływu. Należy jednak mieć nadzieję, że stabilizacja w tej sferze jest wyłącznie kwestią czasu. Jakie szanse są przed osobami, które chciałyby żyć z turystyki? Wydaje się, że wciąż spore. Znając odpowiedź na pytanie, co to jest turystyka kwalifikowana, można zgodnie z jej nowoczesną definicją nabyć kompetencje, które pomogą działać w tym obszarze z sukcesami.

Choć bycie kierownikiem wycieczek nie wymaga dziś specjalnych uprawnień, to z całą pewnością ich uzyskanie będzie mile widziane, szczególnie jeśli ktoś chce znaleźć pracę w istniejącym biurze podróży czy innym podmiocie zajmującym się organizowaniem turystyki w wymiarze komercyjnym. Kurs daje konkretną wiedzę i kompetencje, które w oczach pracodawców są zawsze cenne. Poza tym taka edukacja będzie pomocna również dla tych, którzy chcą działać na własną rękę i co za tym idzie zarabiać pieniądze.