Wydobycie gazu ziemnego w Polsce

Autor:
Kategoria: Przemysł

Zasoby gazu ziemnego występują na świecie w dużych ilościach, zwłaszcza na terenie Rosji, Kataru i Iranu, jednakże ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec, koszty jego wydobycia będą coraz większe.

W Polsce występują złoża tego surowca i prowadzi się działalność wydobywczą, jednakże na niewielką skalę.

Złoża gazu ziemnego rozproszone są po całej Polsce.

Największe ilości występują na Podkarpaciu oraz na obszarach nizinnych, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim.

Szacuje się, że zasoby wynoszą w Polsce około 150 miliardów metrów sześciennych.

Ponadto trzeba nadmienić, że gaz ziemny pozyskuje się także na skutek procesu odmetanowywania w kopalniach węgla kamiennego.

Odbywa się to na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie znajdują się największe złoża tego surowca energetycznego.

Jednakże wydobycie gazu ziemnego w Polsce tylkoczęściowo uzupełnia zapotrzebowanie na ten surowiec na polskim rynku, co sprawia, że w dużych ilościach importuje się gaz z Rosji.