Zasoby węgla brunatnego w Polsce

Autor:
Kategoria: Przemysł

Duże znaczenie dla przemysłu wydobywczego w Polsce mają złoża węgla brunatnego. W przeciwieństwie do pokładów węgla kamiennego, które koncentrują się głównie na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, złoża węgla brunatnego rozproszone są po całym kraju.

Szacuje się, że w Polsce znajduje się około 14 miliardów ton tego surowca. Działalność wydobywcza na dużą skalę prowadzona jest w kopalniach Turoszowie, Bełchatowie oraz w pobliżu Konina.

Roczne wydobycie wynosi około 60-70 ton, co stanowi około 6 % światowego wydobycia. Co ciekawe, ze względu na właściwości węgla brunatnego i jego niską kaloryczność nie opłaca się go transportować.

To sprawia, że wydobywany surowiec wykorzystywany jest w elektrowniach położony w niedalekich odległościach od kopalni. Warto również nadmienić, że na obszarze Polski, w powiecie legnickim, znajdują się jedne z największych złóż węgla kamiennego w Europie, jednakże nie są one eksploatowane ze względu na okolicznych mieszkańców.